Bahasa yang menyeronokkan

Satu, dua adik mengerti,

Tiga empat duduk beradab;

Beradab sopan sikap terpuji,

Guru bertanya, murid menjawab.